وارداتی
كامپيوتر جيبي تبلت مدل NARTAB NT804 نام تجارتي I LIFE مرجع عرضه كننده توسعه راهكارهاي هوشمند امين مرجع سازنده I LIFE DIGITAL TECHNOLOGY كشور سازنده چين
Pocket computer, tablet, model NARTAB NT804, brand I LIFE, distributor AMIN SMART SOLUTION DEVELOPMENT Co., producer I LIFE DIGITAL TECHNOLOGY, made in CHINA
واحد شمارش
دستگاه
نوع
تبلت
مدل
NARTAB NT804
نام تجارتي
I LIFE
مرجع عرضه كننده
توسعه راهكارهاي هوشمند امين
مرجع سازنده
I LIFE DIGITAL TECHNOLOGY
كشور سازنده
چين
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
NOPN-2  I LIFE DIGITAL TECHNOLOGY چين

Image

کاتالوگ قبلی
کاتالوگ بعدی