ساخت ایران
استيك اسيد مايع خلوص 99/85% بشكه پلاستيكي 65 kg مرجع عرضه كننده مهراد تجارت نوين كالا بين الملل
Acetic acid, liquid, purity 99.85%, plastic drum, 65 kg, distributor MEHRAD TEJARAT-E NOVIN KALA INTERNATIONAL CO.
واحد شمارش
بشكه
نوع
مايع
خلوص
99/85%
نوع بسته بندي
بشكه پلاستيكي
مقدار
65 kg
مرجع عرضه كننده
مهراد تجارت نوين كالا بين الملل
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image