ساخت ایران
جوش شيرين پودر خلوص 99% كيسه پلي پروپيلني 50 kg مرجع عرضه كننده مهراد تجارت نوين كالا بين الملل
Baking soda, powder, purity 99%, polypropylene bag, 50 kg, distributor MEHRAD TEJARAT-E NOVIN KALA INTERNATIONAL CO.
واحد شمارش
كيسه
نوع
پودر
خلوص
99%
نوع بسته بندي
كيسه پلي پروپيلني
مقدار
50 kg
مرجع عرضه كننده
مهراد تجارت نوين كالا بين الملل
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image