وارداتی
اسانس shy iris 02 مايع كاربرد آرايشي و بهداشتي بشكه كيلوگرمي كشور سازنده سوئيس مرجع عرضه كننده شامپو سدر صحت
Essence, shy iris 02, liquid, usage hygienic and cosmetic, drum, kilogram, made in SWITZERLAND, distributor SHAMPOO CEDR SEHAT Co.
واحد شمارش
كيلوگرم
نوع
shy iris 02
شكل
مايع
كاربرد
آرايشي و بهداشتي
نوع بسته بندي
بشكه
وزن
كيلوگرمي
كشور سازنده
سوئيس
مرجع عرضه كننده
شامپو سدر صحت
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ بعدی