ساخت ایران
موتورسيكلت بنزيني چهار زمانه 249 cc مدل DAYTONA نام تجارتي REGAL RAPTOR مرجع عرضه كننده توليدي سكان صنعت پارس
Motorcycle, four stroke petrol 249 cc, model DAYTONA, brand REGAL RAPTOR, distributor SOCAN SANAT PARS PRODUCING CO.
واحد شمارش
دستگاه
نوع
بنزيني چهار زمانه 249 cc
مدل
DAYTONA
نام تجارتي
REGAL RAPTOR
مرجع عرضه كننده
توليدي سكان صنعت پارس
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ بعدی