ساخت ایران
دستگاه ضبط و پخش NVR مدل NZN-1125-K1 نام تجارتي ناظر مرجع عرضه كننده فراگستر پرشيا الكترونيك مرجع سازنده فراگستر پرشيا الكترونيك
Player and recorder, NVR, model NZN-1125-K1, brand NAZER, distributor FARAGOSTAR PERSIA ELECTRONIC, producer FARAGOSTAR PERSIA ELECTRONIC
واحد شمارش
دستگاه
نوع
NVR
مدل
NZN-1125-K1
نام تجارتي
ناظر
مرجع عرضه كننده
فراگستر پرشيا الكترونيك
مرجع سازنده
فراگستر پرشيا الكترونيك
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ قبلی
کاتالوگ بعدی