وارداتی
دستگاه شرينك تمام اتوماتيك كاربرد بسته بندي بطري مدل 9174 مرجع سازنده TGU TEKNOLOJI كشور سازنده تركيه مرجع عرضه كننده شامپو سدر صحت
Shrinking machine, full automatic, usage bottle packing, model 9174, producer TGU TEKNOLOJI, made in TURKEY, distributor SHAMPOO CEDR SEHAT Co.
واحد شمارش
دستگاه
نوع
تمام اتوماتيك
كاربرد
بسته بندي بطري
مدل
9174
مرجع سازنده
TGU TEKNOLOJI
كشور سازنده
تركيه
مرجع عرضه كننده
شامپو سدر صحت
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
en 9147  TGU TEKNOLOJI تركيه

Image