وارداتی
نگهدارنده Microcare CM 25 مايع كاربرد آرايشي و بهداشتي بشكه 25 kg مرجع سازنده THOR كشور سازنده آلمان مرجع عرضه كننده شامپو سدر صحت
Preservative, Microcare CM 25, liquid, usage hygienic and cosmetic, drum, 25 kg, producer THOR, made in GERMANY, distributor SHAMPOO CEDR SEHAT Co.
واحد شمارش
بشكه
نوع
Microcare CM 25
شكل
مايع
كاربرد
آرايشي و بهداشتي
نوع بسته بندي
بشكه
مقدار
25 kg
مرجع سازنده
THOR
كشور سازنده
آلمان
مرجع عرضه كننده
شامپو سدر صحت
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
NOPN-1  THOR آلمان

Image