وارداتی
2 آمينو 2 متيل 1 پروپانول مايع بشكه 195 kg نام تجارتي AMP-95 كشور سازنده آلمان مرجع عرضه كننده پرشيا رايا فرآور
2amino 2 methyl 1 propanol, liquid, drum, 195 kg, brand AMP-95, made in GERMANY, distributor PERSIA RAYA FARAVAR
واحد شمارش
بشكه
نوع
مايع
نوع بسته بندي
بشكه
مقدار
195 kg
نام تجارتي
AMP-95
كشور سازنده
آلمان
مرجع عرضه كننده
پرشيا رايا فرآور
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
NOPN-1  ANGUS آلمان

Image