وارداتی
اسانس PERSE MELON 49 مايع كاربرد آرايشي و بهداشتي بشكه 200 kg كشور سازنده سوئيس مرجع عرضه كننده شامپو سدر صحت مرجع سازنده GIVAUDAN
Essence, PERSE MELON 49, liquid, usage hygienic and cosmetic, drum, 200 kg, made in SWITZERLAND, distributor SHAMPOO CEDR SEHAT Co., producer GIVAUDAN
واحد شمارش
بشكه
نوع
PERSE MELON 49
شكل
مايع
كاربرد
آرايشي و بهداشتي
نوع بسته بندي
بشكه
وزن
200 kg
كشور سازنده
سوئيس
مرجع عرضه كننده
شامپو سدر صحت
مرجع سازنده
GIVAUDAN
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
NOPN-6  GIVAUDAN ايران

Image

کاتالوگ قبلی
کاتالوگ بعدی