ساخت ایران
دستگاه ميزان فرمان سه بعدي خودرو بوم ثابت با مانيتور MP32 مدل MWA2401 نام تجارتي رايان خودرو انديش كشور سازنده ايران مرجع سازنده طراحي مهندسي رايان خودرو انديش مرجع عرضه كننده طراحي مهندسي رايان خودرو انديش
Steering wheel adjustment device, 3D vehicle fixed boom with manitor MP32, model MWA2401, brand RAYAN KHODRO ANDISH, made in IRAN, producer RAYAN KHODRO ANDISH DESIGN ENGINEERING CO, distributor RAYAN KHODRO ANDISH DESIGN ENGINEERING CO
واحد شمارش
دستگاه
نوع
سه بعدي خودرو بوم ثابت با مانيتور MP32
مدل
MWA2401
نام تجارتي
رايان خودرو انديش
كشور سازنده
ايران
مرجع سازنده
طراحي مهندسي رايان خودرو انديش
مرجع عرضه كننده
طراحي مهندسي رايان خودرو انديش
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ قبلی
کاتالوگ بعدی