ساخت ایران
موبر پودري بدون بو و بدون ظرف نوع بسته بندي جعبه مقوايي 50 g نام تجارتي برتر 507 مرجع عرضه كننده رستاك پاك تن آسيا
Hair remover, no odor and no container powder, packing type cardboard box, 50 g, brand BARTAR 507, distributor RASTAK PAK TAN ASIA
واحد شمارش
جعبه
نوع
پودري بدون بو و بدون ظرف
نوع بسته بندي
جعبه مقوايي
مقدار
50 g
نام تجارتي
برتر 507
مرجع عرضه كننده
رستاك پاك تن آسيا
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ بعدی