ساخت ایران
سيستم احضار پرستار بيمارستاني صامت مدل THB-C17 فاقد نام تجارتي مرجع سازنده توان پرتو شانديز مرجع عرضه كننده توان پرتو شانديز
Nurse call system, hospital silent, model THB-C17, UNKNOWN BRAND, producer TAVAN PARTO SHANDIZ CO, distributor TAVAN PARTO SHANDIZ CO
واحد شمارش
دستگاه
نوع
بيمارستاني صامت
مدل
THB-C17
نام تجارتي
فاقد نام تجارتي
مرجع سازنده
توان پرتو شانديز
مرجع عرضه كننده
توان پرتو شانديز
تجهيزات
مجهز به ساعت ديجيتال دقيق
امكانات
امكان ارتباط دوطرفه با نمايشگر مديريتي احضار پرستار كل بيمارستان
قابليت سيستم
قابليت نمايش و اعلام صوتي شماره اتاق و تخت و سرويس ها
امكانات پنل
قابليت سفارش سازي پنل نمايش بر اساس نوع و تعداد تخت ها
امكانات نمايش
احضار تمامي تخت ها و سرويس ها به صورت همزمان
تنظيمات
تنظيم هوشمند بلندي صدا بر اساس ساعات شبانه روز
نوع پنل
با نمايشگر تمام رنگي جهت نمايش اولويت احضار پرستار بر اساس رنگ
نوع نشانگر
برجسته با زاويه ديد 110 درجه
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ بعدی