وارداتی
نگهدارنده ثابت بخار انديكاتور دستگاه اتوكلاو پزشكي مدل PCD نام تجارتي STERDOC مرجع عرضه كننده آلتون طب پويا
Holder, fixed steam, medical autoclave device indicator, model PCD, brand STERDOC, distributor ALTON TEB POOYA
واحد شمارش
عدد
نوع
ثابت بخار
كاربرد
انديكاتور دستگاه اتوكلاو پزشكي
مدل
PCD
نام تجارتي
STERDOC
مرجع عرضه كننده
آلتون طب پويا
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
NOPN-75  STERDOC هلند

Image

کاتالوگ قبلی
کاتالوگ بعدی