ساخت ایران
حباب ساز بتن ماده هوازا كد MTOAIR 220 گالن 25 kg نام تجارتي كلينيك بتن ايران مرجع عرضه كننده مهندسي مشاور اثر مهرازان پايدار
Concrete bubble generator, an aerosol article, code MTOAIR 220, gallon sized container, 25 kg, brand IRAN CONCRETE CLINIC, distributor IRAN CONCRETE CLINIC MEHRAZAN PAYDAR
واحد شمارش
گالن
نوع
ماده هوازا
كد
MTOAIR 220
نوع بسته بندي
گالن
مقدار
25 kg
نام تجارتي
كلينيك بتن ايران
مرجع عرضه كننده
مهندسي مشاور اثر مهرازان پايدار
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image