در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
2-ethylhexyl acetate
2-اتيل هگزيل استات از جمله تركيبات استري شاخه اي با cas no برابر با 103-09-3 و نام مصطلح Acetic acid, ... 2-ethylhexyl ester; 2-Ethylhexyl ethanoate; 2-Ethyl-1-hexanol Acetate تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف از جمله به عنوان حلال در رنگهاي صنعتي، كاربرد دارد. لازم بذكر است كه كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد.مي باشد. http://www.chemicalland21.com/industrialchem/solalc/2-ETHYLHEXYL%20ACETATE.htm    
Image
2-Pyrrolidone
2-پيروليدون با cas no :616-45-5 و فرمول شيميايي C4H7NO و نام مصطلح 2-Pyrrolidinone,2-Pyrol، تركيبي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://en.wikipedia.org/wiki/2-Pyrrolidone    
Image
2-chloro-5-chloromethylpyridine
2-پيروليدون با cas no :70258-18-3 و فرمول شيميايي C6H5Cl2N و نام مصطلح2,5-DCHLORO-4-METHYL-PYRIDINE تركيبي ... شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2-Chlorobutene
2- كلرو بوتن يا 2- كلرو-1- بوتن با فرمول شيميايي H2C=CCl-CH2-CH3 (C4H7Cl) و Cas:52844-20-9، مشتق مونو ... كلره بوتن مي باشد. اين تركيب داراي 1 پيوند كربني دوگانه بوده و جهت توليد كلروپرن بطور عمده از آن استفاده مي گردد. لازم به ذكر است موادي مانند 1- بوتن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
2- مركاپتو بنزو تيازول با نام هاي مترادف 2- بنزو تيازول تيول، بنزو تيازول- 2- تيول، 1و3- بنزو تيازول-2- ... تيول، 1و3- بنزو تيازول- 2- تيون و...، فرمول C7H5NS2 و Cas: 149-30-4، جامد بلوري و پودري، به رنگ زرد مايل به قهوه اي با بوي نامطبوع، نامحلول در آب و قابل احتراق مي باشد. اين تركيب به عنوان ماده دافع و نابود كننده قارچ ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند بنزو تري آزول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2-nitro imino imidazolidine
2-پيروليدون با cas no : 5465-96-3 و فرمول شيميايي C3H6N4O2 و نام مصطلح 2-Nitroamino-2-imidazoline، 2,5-DICHLORO-4-METHYL-PYRIDINE ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2-Hydroxy benzamide
2 هيدروكسي بنزآميد با نام هاي مترادف اورتو هيدروكسي بنزآميد، ساليسيل آميد و...، فرمول C7H7NO2 و Cas: ... 65-45-2، جامد بلوري سفيد يا صورتي، بي بو و بسيار كم محلول در آب مي باشد و در سنتزهاي آلي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند N,N- دي اتيل- 2- هيدروكسي بنزآميد، 2 هيدروكسي بنزآلدهيد و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2amino 2 methyl 1 propanol
2 آمينو 2 متيل 1 پروپانول با cas no برابر با 629-11-8 و فرمول شيميايي C4H11NO و نام مصطلح Aminoisobutanol; ... Isobutanolamine , تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2amino 2-methyl 1,3 propanediol
2- آمينو-2- متيل- 1و3- پروپان دي ال (AMPD) با نام مترادف 2-آمينو-2- متيل پروپان-1و3- دي اُل، فرمول C4H11NO2 ... و Cas: 115-69-5، هيدروكربني است كه در ساختار آن روي پروپان، 1 گروه متيل، 1 گروه NH2 و دو گروه هيدروكسي وجود دارد. لازم به ذكر است تركيباتي مانند 1و3- پروپان دي اُل و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 amino 2 methyldiphenyl ether
2 آمينو 2 متيل دي فنيل اتر با cas no برابر با 3840-18-4 و نام مصطلح 2-(2-Methylphenoxy)aniline، 2-AMINOPHENYL ... O-TOLYL ETHER;2-Aminophenyl-2-crysylether، 2-(O-tolyloxy)benzenamine تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB6464367.htm    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید