در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
select
select
select
کد ملی كالا: 0833213696020001
وارداتی
2 آمينو 2 متيل 1 پروپانول مايع بشكه 195 kg نام تجارتي AMP-95 كشور سازنده آلمان مرجع عرضه كننده پرشيا ... رايا فرآور    
2amino 2 methyl 1 propanol, liquid, drum, 195 kg, brand AMP-95, made in GERMANY, distributor PERSIA RAYA ... FARAVAR    
0833213696020001
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید