در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
select
select
select
کد ملی كالا: 0833310181030001
وارداتی
2 آمينو 2 متيل دي فنيل اتر خلوص 98% گالن كيلوگرمي نام تجارتي SGDC مرجع عرضه كننده توليدي رنگ آذر
2 amino 2 methyldiphenyl ether, purity 98%, gallon sized container, kilogram, brand SGDC, distributor ... TOLIDI RANG AZAR    
0833310181030001
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید