در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
select
select
select
کد ملی كالا: 0832420000570001
وارداتی
2-كلرو 5-كلرو متيل پيريدين مايع خلوص 99% بشكه كيلوگرمي مرجع سازنده SINOCHEM SHANGHAI Co. كشور سازنده ... چين مرجع عرضه كننده توليدات شيميايي و كشاورزي گياه    
2-chloro-5-chloromethylpyridine, liquid, purity 99%, drum, kilogram, producer SINOCHEM SHANGHAI Co., ... made in china, distributor xxx    
0832420000570001
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید