در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ایران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
رکوردهای 1 الي 1 از 1
Tetrahydrofuran
تترا هيدرو فوران (THF) با نام هاي مترادف 1و4- اپوكسي بوتان، بوتيلن اكسايد، اكسا سيكلو پنتان، سيكلو تترا ... متيلن اكسايد، دي اتيلن اكسايد و...، فرمول C4H8O و Cas: 109-99-9، مايعي بي رنگ با بويي مشابه اتر، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از هيدروژنه نمودن فوران و... تهيه شده و به عنوان حلال، در تهيه پليمرها، توليد الياف و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند اتيلن اكسايد، فوران و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
رکوردهای 1 الي 1 از 1
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید