در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ایران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
رکوردهای 1 الي 1 از 1
Diethyl ether
دي اتيل اتر با نام هاي مترادف 3- اكسا پنتان، اتوكسي اتان، اتيل اكسايد، اتيل اتر و...، فرمول C4H10O و ... Cas: 60-29-7، مايعي بي رنگ، فرار، بسيار قابل اشتعال و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب از اتيل الكل تهيه شده، به عنوان حلال، در پلاستيك سازي، به عنوان عامل بيهوشي و... كاربرد دارد و دو نوع بدون آب و آبدار را شامل مي شود. لازم به ذكر است موادي مانند اتيل متيل اتر، دي متيل اتر و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
رکوردهای 1 الي 1 از 1
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید