در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ایران/وارداتي :
همهselect
select
select
select
رکوردهای 1 الي 1 از 1
Methyl tertiary butyl ether
متيل ترشري بوتيل اتر (MTBE) با نام هاي مترادف 2- متوكسي- 2- متيل پروپان اتر، متيل ترشيو بوتيل اتر و...، ... فرمول C5H12O و Cas: 1634-04-4، مايعي بي رنگ وفراربا بويي مشابه دي اتيل اتر، قابل اشتعال و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب از واكنش متانول با ايزو بوتيلن و... تهيه شده و به عنوان افزاينده عدد اكتان بنزين، به عنوان حلال براي سنگ هاي صفراوي بيماران و... كاربرد دارد. لازم به ذكراست موادي مانند در ترشري بوتيل اتر در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
رکوردهای 1 الي 1 از 1
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید