در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي:
همهselect
select
select
select
select
select
select
رکوردهای 1 الي 10 از 31
1 naphtyl amine
1 نفتيل آمين با cas no برابر با 134-32-7 و نام مصطلح 1-Aminonaphthalene، ?-Naphthylamine تركيبي شيميايي ... مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد.    
Image
1 and 3 diphenylguanidine \ DGP
و3-دي فنيل گوانيدين با Cas no برابر با 55556-10-0 , تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي ... در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1 and 4 diaminobenzene
1و4 دي آمينو بنزن با cas no : 106-50-3 و فرمول شيميايي C6H8N2 و نام مصطلح paraphenylenediamine, 1,4-diaminobenzene, ... 1,4-phenylenediamine تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
1,4 naphthalenediamine
1و4- نفتالن دي آمين يا 1و4- دي آمينو نفتالن با فرمول C10H10N2 و Cas: 2243-61-0، جامد بلورين به رنگ سبز ... تيره متمايل به سياه و كم محلول در آب مي باشد. اين تركيب از آمين دار نمودن ماده اوليه 1- آمينو نفتالن تهيه شده و جهت سنتز پلي آميد، آماده سازي مواد پليمري رسانا و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است ساير ايزومرهاي نفتالن دي آمين در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,5 naphthalenediamine
1و5- نفتالن دي آمين يا 1و5- دي آمينو نفتالن با فرمول C10H10N2 و Cas: 2243-62-1، جامد كريستالي بي رنگ ... و محلول در آب مي باشد كه در صنعت رنگ و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است ساير ايزومرهاي نفتالن دي آمين در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
1,8 naphthalenediamine
1و8- نفتالن دي آمين با نام هاي مترادف نفتالن- 1و8- دي آمين، 1و8- دي آمينو نفتالن و...، فرمول C10H10N2 ... و Cas: 479-27-6، جامد پودري كريستالي به رنگ قهوه اي- قرمز، معطر، كمي قابل اشتعال و كم محلول در آب مي باشد و جهت توليد 1و8- بيس (دي متيل آمينو) نفتالن و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 1و8- بيس (دي متيل آمينو) نفتالن در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2-( 2-Methoxyphenoxy )ethylamine
2- (2- متوكسي فنوكسي) اتيل آمين يا 2- (2- متوكسي فنوكسي) اتان آمين، با فرمول C9H13NO2 و Cas: 1836-62-0، ... مايعي به رنگ زرد كم رنگ متمايل به قهوه اي مي باشد كه در معرض هوا واكنش مي دهد و به عنوان واسطه در مواد داروسازي و آرايشي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند 2- (2- متوكسي فنوكسي) اتيل آمين هيدروكلرايد در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2-(4-morpholino) thio benzothiazole
2-(4-مورفولينو) تيوبنزوتيازول با cas no :102-77-2 و فرمول شيميايي C11H12N2OS2 و نام هاي مصطلح Morpholine، ... MBS، 2-(4-Morpholinylsulfanyl)-1,3-benzothiazole تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
Image
2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
2- مركاپتو بنزو تيازول با نام هاي مترادف 2- بنزو تيازول تيول، بنزو تيازول- 2- تيول، 1و3- بنزو تيازول-2- ... تيول، 1و3- بنزو تيازول- 2- تيون و...، فرمول C7H5NS2 و Cas: 149-30-4، جامد بلوري و پودري، به رنگ زرد مايل به قهوه اي با بوي نامطبوع، نامحلول در آب و قابل احتراق مي باشد. اين تركيب به عنوان ماده دافع و نابود كننده قارچ ها و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند بنزو تري آزول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
Image
2 amino 4 nitroanisole
با cas no برابر با 99-59-2 و نام مصطلح 2-methoxy-5-nitroaniline ، 2-Amino-1-methoxy-4-nitrobenzene، ... تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرد. http://www.chemindustry.com/chemicals/0228975.html    
Image
رکوردهای 1 الي 10 از 31
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید