در حال دريافت اطلاعات...
21612 شوينده ها
به مواد بهداشتي كه جهت از بين بردن لكه و چربي و چرك انواع پارچه و لباس و يا اعضاي بدن انسان و همراه با آب كاربرد دارند اصطلاحا شوينده ها گفته شده است. شوينده ها در اينجا شامل پودرهاي شستشو دهنده، شامپوها، صابونها، مايع شستشو دهنده و نرم كننده ها مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید