در حال دريافت اطلاعات...
2161 شوينده ها و مواد ويژه نظافت
به مواد بهداشتي كه جهت نظافتهاي فيزيكي از جمله از بين بردن چربي، لكه، چرك و كثيفي، سفيد كنندگي، رسوب زدايي، جرم گيري و ضدعفوني كنندگي و يا نرم كنندگي كاربرد دارند اصطلاحا شوينده ها و مواد ويژه نظافت گفته شده است كه در اينجا شامل پاك كننده و سفيدكننده، شوينده ها، ضدعفوني كننده ها و مواد چند منظوره بهداشتي مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید