در حال دريافت اطلاعات...
21 اقلام دارو يي ، پزشكي ، دندانپزشكي ، دامپزشكي ، آرايشي و بهداشتي
اقلام دارويي؛ مواد اوليه و فراورده هاي نهايي با منشا شيميايي يا گياهي را كه جهت درمان، پيشگيري و تشخيص بيماري ها در انسان بكار مي روند را شامل مي شود. اقلام پزشكي؛ تجهيزات ، ملزومات ، ابزارها و تاسيسات پزشكي كه به منظور تشخيص ، پايش ، پيشگيري ، درمان و يا كاهش بيماري ها در انسان بكار مي روند را شامل مي شود. اقلام دندانپزشكي؛ تجهيزات ، متعلقات ، ملزومات ، ملحقات و مواد را كه در علم دندان پزشكي براي زيبايي ، درمان ، ترميم ، تشخيص و يا پيشگيري بيماري هاي دنداني انسان بكار مي روند را شامل مي شود. اقلام دامپزشكي؛ داروها ، تجهيزات ، ملزومات ، ابزارها و وسايل آزمايشگاهي كه به منظور تشخيص ، پيشگيري ، درمان و يا كاهش بيماري ها در حيوانات بكار مي روند را شامل مي شود. اقلام آرايشي بهداشتي؛ فرآورده هايي را كه به منظور پاكيزگي، معطر سازي ، اصلاح ظاهر ، حفاظت و افزايش سطح سلامت بدن و محيط زندگي انسان بكار مي روند را شامل مي شود .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید