در حال دريافت اطلاعات...
083343 آمين هاي آروماتيكي
به تركيبات آمين داري كه حلقه ي آروماتيكي دارند اصطلاحا آمين هاي آروماتيكي گفته شده كه در اينجا شامل N,N دي متيل بنزيل آمين، نفتيل آمين، نفتيل اتيلن دي آمين، دي فنيل آمين، N,N,N تترامتيل پارا فنيلين دي آمين، نفتالن دي آمين، 1و5 نفتالن دي آمين، 2و3 نفتالن دي آمين، 1و8 نفتالن دي آمين، 1و4 نفتالن دي آمين و 2و6 زايليدين مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید