در حال دريافت اطلاعات...
083232 آلكين هاي با 5 و بيشتر اتم كربن
به آلكين هايي كه در ساختار آن ها 5 اتم كربن يا بيشتر وجود دارد اصطلاحا آلكين هاي با 5 و بيشتر اتم كربن گفته شده و در اين جا شامل اكتين،پنتين،هپتين و هگزين مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید