در حال دريافت اطلاعات...
083 مواد آلي و پتروشيمي
به مواد و تركيباتي كه از پالايش نفت خام به صورت مستقيم يا غير مستقيم استخراج مي شوند و در بدن موجودات زنده يافت مي شوند، اصطلاحاً مواد آلي و پتروشيمي گفته شده كه در اين جا شامل مشتقات مستقيم نفت ، تركيبات هيدروكربني ساده، تركيبات هيدروكربني با اتم الكترونگاتيو، تركيبات هيدروكربني كربونيل دار، پليمرها و رزين ها، تركيبات آلي- معدني، كربوهيدرات ها و زيست مولكول ها مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید