در حال دريافت اطلاعات...
373891 ماشين آلات ساير ملزومات مشترك كار بر روي مواد
ماشين به موجوديتي اطلاق مي گردد كه با استفاده از نيروي محركه ي غيرانساني و غير حيواتي(مانند: برقي، هيدروليكي، پنوماتيكي و....) بر روي فرايند مورد نظر تاثير مستقيم مي گذارد.( مانند ماشين برقي اصلاح مو)
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید