در حال دريافت اطلاعات...
24127 نرم افزار ها
به انواع برنامه هاي ساخته شده و آماده كاربرد در حوزه هاي گوناگون علمي، كاربردي، سرگرمي و جز اين ها كه به صورت بسته هاي قابل نصب بر روي كامپيوتر ارائه مي شود اصطلاحا نرم افزارها گفته شده و در اين جا شامل CD بازي رايانه و بسته نرم افزار الكترونيكي مي باشد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید