در حال دريافت اطلاعات...
21341 تجهيزات ساختماني پزشكي
تجهيزات ساختماني پزشكي ، به تجهيزاتي كه در نقشه كشي ساختمان بيمارستان به آن توجه مي شود. از اين قبيل كه سيستم ساكشن مركزي بيمارستان مي توان اشاره نمود.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید