در حال دريافت اطلاعات...
11613 يخچال فريزر
دستگاهي است مانند يخچال با اين تفاوت كه حداقل يك محفظه در كابين آن براي نگهداري مواد غذايي غير منجمد و حداقل يكي محفظه براي منجمد كردن مواد غذايي و نگهداري مواد با دماي 18- سانتيگراد يا سردتر وجود دارد. يخچال فريزرها در ابعاد و طرحهاي گوناگون موجود هستند. تمام انواع يخچال فريزرهايي كه براي مقاصد خانگي مورد استفاده قرار مي گيرند در اين گروه قرار مي گيرند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید