در حال دريافت اطلاعات...
115231 ماشين هاي ظرفشويي
وسيله اي است كه به منظور شستشو و آبكشي بشقابها، كارد و چنگال و ساير ظروف آشپزخانه بكار مي رود. عمل شستشوي ظروف اغلب به سه طريق نقاله اي، مرحله اي و برس زن انجام مي پذيرد. در شستشوي نقاله اي در ماشين ظرفشويي فرآيندهاي گوناگوني از قبيل شستشو، آبكشي و غيره انجام مي شود و بار در حين عملكردهاي گوناگون به طور خودكار حركت داده مي شود. در سيستم مرحله اي فرآيندهاي گوناگون به طور متناوب (يكي پس ازديگري) روي يك بار منفرد انجام مي شود و در ماشين برس زن وسيله اي كه در آن ظروف قرار گرفته اند بوسيله قرار گرفتن بين برسها يا در تماس بودن با آنها يا وسايل تميز كننده مشابه، تميز مي شوند. ماشينهاي ظرفشويي مي توانند با يا بدون برنامه كنترل خودكار تغذيه آبسرد و آب داغ براي اتصال دايمي يا موقت به منبع آب يا سيستم فاضلاب، بطور ايستاده، توكار يا داخل پيشخوان، ديواري و يا زميني بكار مي روند. تمام انواع ماشين ظرفشويي كه براي مقاصد خانگي مورد استفاده قرار مي گيرند در اين دسته قرار مي گيرند. شايان ذكر است ماشينهايي كه منحصرا" براي اهداف صنعتي در نظر گرفته شده اند بعنوان مثال ماشينهايي كه در صنايع غذايي براي تميز كردن مخازن مورد استفاده براي بسته بندي محصولات نهايي كاربرد دارند (از جمله ماشينهاي شيشه شوي) و ماشينهايي كه در فرآيندهاي ساخت بكار مي روند در اينجا قرار ندارد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید