ابزار دقيق آذر سام
3
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليد كننده شيرهاي كنترلي پنوماتيك ، شير فشار شكن ، شير كنترل دما ، شيركنترلي دستي بيلوز سيل ، لول گيج هاي مغناطيسي، لول ترانسميترهاي مغناطيسي ، لول سوئيچهاي مغناطيسي ، پرشر سوئيچ ، فلوسوئيچ ، استيم تراپهاي فلوتري ، استيم تراپهاي ترموديناميكي ، ايرتراپ ، ايرونت و وكيوم بريكر
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
97322
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
ابزار دقيق آذر سام
نوع فعاليت:
توليدي
نام مديرعامل:
غفار شعباني سرنقي
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
شركت ابزار دقيق آذرسام (عيوض تكنيك سابق) از پيشگامان صنعت ساخت تجهيزات كنترل كننده اتوماتيك خطوط بخار ، كنترل كننده هاي سطح مايعات و شيرهاي كنترلي در ايران است كه در سال 1372 توسط آقاي مهندس غفار شعباني تاسيس گرديد. اين شركت با توسعه تدريجي ظرفيت توليد و زيرساخت هاي علمي و فني خود، ضمن ايجاد اشتغال در داخل كشور ، گام موثري در جهت خودكفايي و قطع وابستگي كشور در زمينه ساخت و تأمين اين تجهيزات برداشته است. در حال حاضر اين شركت در مساحتي بالغ بر 10000مترمربع با تعداد بيش از 100پرسنل در حال توليد مي باشد . اين شركت هم اكنون با برخي از كشورهايي نظير : چين- سوريه- تركيه - عراق و افغانستان همكاري نزديك و صميمانه اي در اين زمينه داشته و در صدد است با گسترش هرچه بيشتر فعاليت هاي خود به يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان اين تجهيزات در سطح خاورميانه تبديل شود.
تعداد محصولات: 95
تعداد محصولات توليدي: 95
تعداد محصولات وارداتي: 0
  • تله بخار تاسيسات تله بخار تاسيسات Steam trap \ installation
  • شير حرارتي شير حرارتي Thermostatic valve
  • شير سوزني دستي انتقال سيال شير سوزني دستي انتقال سيال Needle valve \ manual fluid transmission
  • دستگاه کنترل سطح مخزن تجهيزات مرتبط با مكانيك سيالات دستگاه کنترل سطح مخزن تجهيزات مرتبط با مكانيك سيالات Tank level controller \ fluid mechanics related equipment
  • شير محدود كننده فشار شيرهاي كنترل فشار شير محدود كننده فشار شيرهاي كنترل فشار Pressure limiting valve \ pressure control valves
  • شير کاهنده فشار شيرهاي كنترل فشار شير کاهنده فشار شيرهاي كنترل فشار Pressure reducing valve \ pressure control valves
  • شير كروي اتوماتيك انتقال سيال شير كروي اتوماتيك انتقال سيال Globe valve \ automatic fluid transmission
  • سوييچ فشار تجهيزات اندازه گيري و شناسايي سوييچ فشار تجهيزات اندازه گيري و شناسايي Pressure switch \ measuring and identification equipment
  • ترانسميتر سطح تجهيزات اندازه گيري و شناسايي ترانسميتر سطح تجهيزات اندازه گيري و شناسايي Level transmitter \ measuring and identification equipment
  • سوييچ دبي تجهيزات اندازه گيري و شناسايي سوييچ دبي تجهيزات اندازه گيري و شناسايي Flow switch \ measuring and identification equipment
گروه كالا:
select
Steam trap \ installation (33)
تله بخار: تجهيزاتي هستند كه به منظور دفع سريع چگالنده ، خروج هوا و نيز جلوگيري از خروج بخار بدون از دست ... دادن تمامي گرماي نهان مورد استفاده قرار مي گيرند كه در انواع تله مكانيكي، ترموستاتيكي و ترموديناميكي درجنسهاي چدني و غيره توليد مي شوند.    
تله بخار تاسيسات
Thermostatic valve (11)
شير حرارتي يا ترموستاتيك شيري است كه تحت ثاثير گرما موجب باز و بسته شدن مجراي عبور آب مي‌گردد. يكي از ... موارد استفاده چنين شيرهايي، براي كنترل ميزان دبي آبگرم انواع رادياتورهاست. تمام انواع شير حرارتي مورد استفاده در ساختمانها در اين زيرگروه قرار مي‌گيرند. لازم به ذكر است شيرهاي صنعتي در اينجا قرار نمي گيرند.    
شير حرارتي
Needle valve \ manual fluid transmission (1)
شير سوزني بعلت مخروطي شكل بودن ديسك به اين نام خوانده مي شود، با اين شير مي توان كنترل دقيق جريان را ... به خصوص در لوله ها و مجاري باريك و ظريف برقرار كرد. از اين شير مي توان براي تنظيم و كنترل بخار، هواي فشرده، آب، مواد نفتي سبك و گازها استفاده كرد. به جز شيرهاي كنترل جريان و قطع و وصل كروي، سماوري، توپي، دروازه اي، ديافراگمي و پروانه اي كه در نام پايه ديگري مديريت مي شوند و شيرهاي يك طرفه نيز در نام ديگر كدگذاري مي شوند. شيرهاي سوزني يا دستي هستند( با دست يا الكتروموتور باز و بسته مي شوند) يا اتوماتيك هستند(الكتريكي، هيدروليكي، پنوماتيكي، مدوم كنترلي و...) كه با توجه به برنامه پيش تنظيم شده و به صورت هوشمند و خودكار عمل مي كند. در اين نام پايه شيرهاي سوزني دستي مديريت مي شوند.    
شير سوزني دستي انتقال سيال
Tank level controller \ fluid mechanics related equipment (1)
دستگاه کنترل سطح مخزن به منظور كنترل ميزان آب موجود در چا ه ها و مخازن مورد استفاده قرار مي گيرد و فرمانهاي ... کنترلي را جهت قطع پمپ با توجه به سطح آب مخزن ايجاد مي کند. اين دستگاه از دو قسمت فرستنده و گيرنده تشکيل شده است که قسمت فرستنده بر روي مخزن و گيرنده در داخل پمپ خانه نصب مي شود. قسمت فرستنده قابليت کار با ولتاژ برق شهري و يا باطري قابل شارژ داخلي و يا سلول خورشيدي را دارد و همچنين قابليت نصب به سنسور فلوتر و يا سنسور ارتفاع التراسونيک جهت خواندن ارتفاع سطح مخزن را دارد و اين علائم را بصورت راديويي به گيرنده ارسال مي کند كه در قسمت گيرنده اين علائم آشکارسازي شده و فرمان قطع و وصل به پمپ ارسال مي گردد. لازم به ذكر است كه دستگاه سطح سنج در اين كليد كد قرار نمي گيرد. مرجع: كاتالوگ دستگاه.    
دستگاه کنترل سطح مخزن تجهيزات مرتبط با مكانيك سيالات
Pressure limiting valve \ pressure control valves (11)
شير محدود كننده يا over-load protectors فشار نوعي شير كنترل فشار به طور عادي باز( Normally Open ياN/O) ... مي باشد كه در مسير سيال قرار گرفته و اجازه مي دهد سيال به شكل آزادانه از مسير خط عبور نمايد تا زمانيكه كه فشار خط به فشار ست شده شير برسد، در اين هنگام است كه با مسدود كردن بخشي از مسير سيال سبب كنترل فشار مي شود. فشار مورد نظر براي کنترل، برخلاف شيرهاي کاهنده فشار، فشار دهانه خروجي( فشار پايين دست جريان) است. فشار دهانه خروجي بر يک مقطع موثر در داخل شير وارد مي شوند که نتيجه آن مقابله با نيروي فنر داخل شير است. با افزايش فشار خروجي، نيروحاصل از وارد آمدن اين فشاربرسطح مقطع، سبب بسته شدن نسبي مسيرعبور جريان مي شود ، تا آنجا که مي تواند کاملاً نيز بسه شود. در حقيقت، يک شير محدود كننده، با محدود کردن مقدار جريان سيال سبب محدود شدن فشار در خروجي خود مي گردد. اين شير ها براي تعميرات يا به روز آوري خط سيال استفاده مي شود.http://www.rmc.com.au/products/plv/index.php و http://www.miladhydraulic.com/hydraulic-parts/ و http://www.picgauges.com/PDF%20Specifications/PLV.pdf    
شير محدود كننده فشار شيرهاي كنترل فشار
Pressure reducing valve \ pressure control valves (12)
شيرهاي کاهنده فشار يا شير فشار شكن نوعي شير كنترل فشار در حالت نرمال بسته هستند، لذا فشار در دهانه ورودي ... آنها فشار سيستم است اين فشار از طريق يک مجراي داخلي به سطح مقطع موثري وارد مي شود که نيروي خطي F را در برابر فنر شير محدود کننده فشار توليد مي کند هر گاه فشار سيستم به حدي برسد که حاصل ضرب آن در سطح مقطع ، بر نيروي فنر غلبه کند، شير باز مي شود و دهانه ورودي به دهانه به دهانه خروجي متصل و به خط مخزن راه مي يابد. بدين طريق، تعيين حداکثر فشار سيستم امکانپذير مي گردد.http://www.rmc.com.au/products/plv/index.php و http://www.miladhydraulic.com/hydraulic-parts/ و http://www.picgauges.com/PDF%20Specifications/PLV.pdf    
شير کاهنده فشار شيرهاي كنترل فشار
Globe valve \ automatic fluid transmission (11)
شير کنترل جريان که در آن يک عضو بند آورنده (بافل يا ديواره) در ميان دو قسمت بدنه وجود دارد. قطع و وصل ... و يا کنترل دبي در اثر حرکت خطي عضو بند آورنده ايجاد مي شود. اين شيرها به نام كاسه اي يا بشقابي نيز ناميده مي شوند. به جز شيرهاي كنترل جريان و قطع و وصل دروازه اي، سماوري، توپي، سوزني، ديافراگمي و پروانه اي كه در نام پايه ديگري مديريت مي شوند و شيرهاي يك طرفه نيز در نام ديگر كدگذاري مي شوند. شيرهاي كروي يا دستي هستند( با دست يا الكتروموتور باز و بسته مي شوند) يا اتوماتيك هستند(الكتريكي، هيدروليكي، پنوماتيكي، مدوم كنترلي و...) كه با توجه به برنامه پيش تنظيم شده و به صورت هوشمند و خودكار عمل مي كند. در اين نام پايه شيرهاي كروي اتوماتيك مديريت مي شوند. استانداردهاي مرتبط : ISO: 5752 and ASTM: F882, F1794 and BS: 5041, 5154, 5352, 5152, 1873, 5160 and DIN: EN13789, 3356, 3502, 3512, 86500 and JIS: B2071    
شير كروي اتوماتيك انتقال سيال
Pressure switch \ measuring and identification equipment (1)
سوييچ ها تجهيزات ايمني هستند كه رسيدن پارامتر فرآيند به نقطه خاصي را تعيين و وضعيت آلارم يا اينتر لاكهاي ... ايمني را فعال مي كنند.لازم به ذكر است سوييچ هاي فشار تفاضلي كه در واقع اختلاف فشار بين دو فشار فرايند را مانيتور مي كنند در اين نام پايه قرار نمي گيرند و در نام پايه سوئيچ اختلاف فشار در 22854 كد مي گيرند.    
سوييچ فشار تجهيزات اندازه گيري و شناسايي
Level transmitter \ measuring and identification equipment (2)
ترانسميتر هاي سطح براي انتقال مقدار كميت سطح به بخش كنترل مركزي استفاده مي شود. يك ترانسميتر سطح از دو ... بخش سنسور سطح يا المان سطح و ترانسميتري الكترونيكي تشكيل شده است    
ترانسميتر سطح تجهيزات اندازه گيري و شناسايي
Flow switch \ measuring and identification equipment (1)
سوييچ ها تجهيزلت ايمني هستند كه رسيدن پارامتر فرآيند به نقطه خاصي را تعيين و وضعيت آلارم يا اينتر لاكهاي ... ايمني را فعال مي كنند. سوييچ هاي دبي در دبي فرايندي مشخصي تنظيم مي شوند و زماني كه دبي به نقطه تنظيم رسيد يك مدار الكتريكي را فعال مي كند.    
سوييچ دبي تجهيزات اندازه گيري و شناسايي
رکوردهای 1 الي 10 از 14
دفتر مركزي
تهران- تهران- شادآباد خيابان 17 شهريور خيابان عبدالرحيمي پلاك 28
كد پستي
1378739113
تلفن:
02166800395
دورنگار:
02166825417
eyvaztechnic@yahoo.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved