توليدي سكان صنعت پارس
4
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
صادرات و واردات انواع تخته.
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
57331
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
توليدي سكان صنعت پارس
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
مهدى عسكرى راد
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
اين شركت در سال 1383/11/26 با شماره 240892در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد و فعاليت توليدي خود را آغاز كرد. و در مورخ 1391/05/03 موفق به اخذ پروانه بهره برداري به شماره 10759/24 از وزارت صنايع شد. اين شركت مورخ 1389/07/26 كارت بازرگاني به شماره 442928 و به شماره اظهار نامه ثبتي 4549 از سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران اخذ نمود و به فعاليت تجاري از قبيل واردات تخته مشغول مي باشد.
تعداد محصولات: 33
تعداد محصولات توليدي: 7
تعداد محصولات وارداتي: 26
Image
کد ملی كالا: 2331000573310001
ساخت ایران
موتورسيكلت بنزيني چهار زمانه 249 cc مدل DAYTONA نام تجارتي REGAL RAPTOR مرجع عرضه كننده توليدي سكان صنعت ... پارس    
Motorcycle, four stroke petrol 249 cc, model DAYTONA, brand REGAL RAPTOR, distributor SOCAN SANAT PARS ... PRODUCING CO.    
2331000573310001
کد ملی كالا: 2331000573310002
ساخت ایران
موتورسيكلت بنزيني چهار زمانه 249 cc مدل SPYDER نام تجارتي REGAL RAPTOR مرجع عرضه كننده توليدي سكان صنعت ... پارس    
Motorcycle, four stroke petrol 249 cc, model SPYDER, brand REGAL RAPTOR, distributor SOCAN SANAT PARS ... PRODUCING CO.    
2331000573310002
کد ملی كالا: 2331000573310003
ساخت ایران
موتورسيكلت بنزيني چهار زمانه 249 cc مدل FALCON نام تجارتي REGAL RAPTOR مرجع عرضه كننده توليدي سكان صنعت ... پارس    
Motorcycle, four stroke petrol 249 cc, model FALCON, brand REGAL RAPTOR, distributor SOCAN SANAT PARS ... PRODUCING CO.    
2331000573310003
کد ملی كالا: 2331000573310004
ساخت ایران
موتورسيكلت بنزيني چهار زمانه 249 cc مدل STREET نام تجارتي REGAL RAPTOR مرجع عرضه كننده توليدي سكان صنعت ... پارس    
Motorcycle, four stroke petrol 249 cc, model STREET, brand REGAL RAPTOR, distributor SOCAN SANAT PARS ... PRODUCING CO.    
2331000573310004
کد ملی كالا: 2331000573310006
ساخت ایران
موتورسيكلت برقي مدل SMART نام تجارتي KENBO مرجع عرضه كننده توليدي سكان صنعت پارس
Motorcycle, electric, model SMART, brand KENBO, distributor SOCAN SANAT PARS PRODUCING CO.
2331000573310006
کد ملی كالا: 2331000573310007
ساخت ایران
موتورسيكلت برقي مدل MIG MIG نام تجارتي KENBO مرجع عرضه كننده توليدي سكان صنعت پارس
Motorcycle, electric, model MIG MIG, brand KENBO, distributor SOCAN SANAT PARS PRODUCING CO.
2331000573310007
رکوردهای 1 الي 6 از 6
دفتر مركزي
تهران- تهران- ميدان رازي خيابان گلستان پلاك 86 طبقه اول واحد 1
كد پستي
1335933464
تلفن:
02155369177
دورنگار:
02155369095
sspllc@gmail.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved