پارس اميد بهاران
11
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
زمينه فعاليت واردات مواد شيميايي مي باشد.
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
46974
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
پارس اميد بهاران
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
شهروز امامي مهر
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
اين شركت در مورخ 27/10/1386 با شماره 32727در اصفهان به ثبت رسيد و از تاريخ 1386 با شماره كارت 119248در زمينه واردات مواد شيميايي فعاليت نموده است.
تعداد محصولات: 9
تعداد محصولات توليدي: 0
تعداد محصولات وارداتي: 9
  • سديم برميد سديم برميد Sodium bromide
  • گلوتارآلدهيد گلوتارآلدهيد Glutaraldehyde
  • ايزو تيازو لينون ايزو تيازو لينون Isothiazolinone
  • ضد رسوب مواد مصرفي ملزومات عمليات عمومي صنايع ضد رسوب مواد مصرفي ملزومات عمليات عمومي صنايع Anti sediment \ industries general procedures necessities consuming materials
  • توليل تريازول توليل تريازول Tolyltriazole
  • آمينو تري متيلن فسفونيک اسيد آمينو تري متيلن فسفونيک اسيد Amino trimethylene phosphonic acid
  • فسفونوبوتان تري كربوكسيليك اسيد فسفونوبوتان تري كربوكسيليك اسيد Phosphonobutane tricarboxylic Acid
  • 3 متوكسي پروپيل آمين 3 متوكسي پروپيل آمين 3 methoxypropylamine
Image
گروه كالا:
select
Sodium bromide (1)
سديم برميد با Cas no برابر با 7647-15-6 تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان مهمترين عامل برميدي در صنايع ... معدني كاربرد دارد.    
سديم برميد
Glutaraldehyde (1)
گلوتارآلدهيد با نام هاي مترادف پنتان- 1و5- دي آل، پنتان دي آل، گلوتاريك دي آلدهيد و...، فرمول C5H8O2 ... و Cas: 111-30-8، مايع روغني بي رنگ با بوي تند و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از اكسيداسيون سيكلوپنتان و... تهيه شده و جهت ضدعفوني نمودن تجهيزات پزشكي و دندان پزشكي، در تصفيه آب، به عنوان نگهدارنده و... و به طور معمول در غلظت 0.1 تا 50 درصد كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند گلوتاريك اسيد، گلوتارآلدهيد مواد اوليه جانبي دارو و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
گلوتارآلدهيد
Isothiazolinone (1)
اين محصول به صورت تركيبي از موارد زير مي باشد: 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one و 2-methyl-1,2-thiazol-3-one
ايزو تيازو لينون
Anti sediment \ industries general procedures necessities consuming materials (2)
اين مواد كه شيميايي مي باشد براي جدا كردن رسوب كه ناشي از عبور جريان آب از لوله ها و تاسيسات و ... مي ... باشد به كار برده مي شود    
ضد رسوب مواد مصرفي ملزومات عمليات عمومي صنايع
Tolyltriazole (1)
توليل تريازول با cas no برابر با 29385-43-1و نام مصطلح Methyl-1H-benzotriazole; 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole; ... 5-Methylbenzotriazole; Tolutriazole تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه كه اين ماده شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند.    
توليل تريازول
Amino trimethylene phosphonic acid (1)
آمينو تري متيلن فسفونيک اسيد با cas no برابر با 6419-19-8 و نام مصطلح ATMP تركيبي شيميايي مي باشد ... كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.thwater.net/01-ATMP.htm    
آمينو تري متيلن فسفونيک اسيد
Phosphonobutane tricarboxylic Acid (1)
فسفونوبوتان تري كربوكسيليك اسيد با Cas no برابر با 37971-36-1 و نام هاي مصطلح PBTCA; PBTC; 2-Phosphonobutane ... -1,2,4-Tricarboxylic Acid تركيبي شيميايي مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.thwater.net/01-PBTCA.htm    
فسفونوبوتان تري كربوكسيليك اسيد
3 methoxypropylamine (1)
3 متوكسي پروپيل آمين با cas no برابر با 5332-73-0 و نام مصطلح MOPA، 3-methoxy-1-propanamin تركيبي شيميايي ... مي باشد كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB9230691.htm    
3 متوكسي پروپيل آمين
رکوردهای 1 الي 8 از 8
دفتر فروش مركزي
اصفهان- اصفهان- خيابان امام خميني جنب تامين اجتماعي كوچه ويلا بن بست 28 پلاك 145
كد پستي
8189747391
تلفن:
03113310839
دورنگار:
03113310839
shahroozemami@yahoo.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved