شيمي بافت
13
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليد MTBE متيل ترشيري بوتيل اتر و توليد رافينت 2 يك بوتن
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
15519
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
شيمي بافت
نوع فعاليت:
توليدي
نام مديرعامل:
سيدرضا مهدوي مقدم
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
شركت شيمي بافت در تاريخ 25/02/1373 طي نامه شماره 104913 در اداره ثبت شركت ها به صورت سهامي خاص ثبت و در تاريخ 19/12/1382 به شركت سهامي عام تبديل و جزو گروه شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي مي باشد و داراي كارت بازرگاني به شماره 407493 تاريخ صدور 10/03/1389 براي واردات كالاهاي مجاز و مواد شيميايي و ... و همچنين داراي پروانه بهره برداري به شماره 06-6714 تاريخ صدور 26/03/1386 براي توليد دارو و مواد شيميايي و ... مثل: توليد MTBE (متيل ترشيري بوتيل اتر) و توليد رافينت 2 (يك بوتن)مي باشد.
تعداد محصولات: 9
تعداد محصولات توليدي: 8
تعداد محصولات وارداتي: 1
  • مخلوط بوتان مخلوط بوتان Mixed butane
  • نرمال بوتانول نرمال بوتانول Normal butanol
  • متيل ترشري بوتيل اتر متيل ترشري بوتيل اتر Methyl tertiary butyl ether
  • متيل اتيل كتون متيل اتيل كتون Methyl ethyl ketone
  • رافينيت رافينيت Raffinate
  • شبكه تجهيزات ملزومات جداسازي مواد شبكه تجهيزات ملزومات جداسازي مواد Grid \ materials separating necessities equipment
  • اكتيل الكل اكتيل الكل Octyl alcohol
گروه كالا:
select
Mixed butane (1)
مخلوط بوتان با فرمول شيميايي C4H10 مخلوطي از ايزومرهاي هيدروكربن اشباع بوتان است كه شامل نرمال بوتان ... (بوتان راست زنجير) و ايزو بوتان (بوتان شاخه دار) مي باشد. بوتان گازيست بيرنگ و قابل اشتعال كه داراي 4 اتم كربن مي باشد. از نانو مواد متخلخل كربني مي توان جهت جداسازي ايزومرها در مخلوط بوتان استفاده نمود. لازم به ذكر است موادي مانند گاز مايع (پروپان و بوتان)، نرمال بوتان، ايزو بوتان، 2و2- دي متيل بوتان و مشتقات كلره و... بوتان در اينجا قرار نمي گيرند.    
مخلوط بوتان
Normal butanol (1)
رمال بوتانول با نام هاي مترادف n- بوتانول، 1- بوتانول، بوتان- 1- ال، نرمال بوتيل الكل، نرمال بوتيل هيدروكسيد، ... متيلول پروپان، پروپيل كربينول، هموستيپ، بوتيريك الكل و پروپيل متانول، فرمول C4H9-OH و Cas: 71-36-3، الكلي مايع، بيرنگ و با ثبات، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد. اين الكل از هيدرو فرميلاسيون پروپيلن، به عنوان محصول جانبي تخمير قند و... تهيه شده و در توليد مواد شيميايي ديگر مانند استات بوتيل، به عنوان حلال رنگ و رزين و پوشش ها، به عنوان جزئي از مايع ترمز، در صنايع توليد عطر و لاستيك و...، در عكاسي و... كاربرد دارد.    
نرمال بوتانول
Methyl tertiary butyl ether (2)
متيل ترشري بوتيل اتر (MTBE) با نام هاي مترادف 2- متوكسي- 2- متيل پروپان اتر، متيل ترشيو بوتيل اتر و...، ... فرمول C5H12O و Cas: 1634-04-4، مايعي بي رنگ وفراربا بويي مشابه دي اتيل اتر، قابل اشتعال و نامحلول در آب مي باشد. اين تركيب از واكنش متانول با ايزو بوتيلن و... تهيه شده و به عنوان افزاينده عدد اكتان بنزين، به عنوان حلال براي سنگ هاي صفراوي بيماران و... كاربرد دارد. لازم به ذكراست موادي مانند در ترشري بوتيل اتر در اينجا قرار نمي گيرند.    
متيل ترشري بوتيل اتر
Methyl ethyl ketone (2)
متيل اتيل كتون با نام هاي مترادف 2- بوتانون، بوتانون، متيل پروپانون، متيل استون و...، فرمول C4H8O و Cas: ... 78-93-3، مايعي بي رنگ با بوي مشابه شكلات و شيريني، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشدو اين تركيب از هيدروژن زدايي 2- بوتانول و... تهيه شده و به عنوان حلال، در ساخت پلاستيك، به عنوان رنگ بر و حلال لاك و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند بوتانول، متيل اتيل كتون پراكسايد و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
متيل اتيل كتون
Raffinate (1)
رافينات به طور كلي به باقيمانده فرايند استخراج با حلال از محلول اوليه گفته ميشود كه در مورد صنايع پتروشيمي ... معمولاً يك محصول جانبي نه چندان كم ارزش به حساب مي ايد. رافينيت مخلوطي چند جزيي است كه ميتواند حاوي پارافين ها، الفين ها، سيكلو آلكان ها و همين طور آروماتيك ها باشد. بسته به اينكه هيدروكربن هاي غالب چند كربنه باشند، رافينيت هاي C4، c5 و ‍C6 داريم. رافينيت ها معمولاً محصول جانبي واحدهاي الفين و آروماتيك هستند. اگر رافينيت محصول واحد آروماتيك باشد ان را رافينيت آروماتيكي مي نامند تا مشخص بشود تركيبات ان شامل BTX هست.    
رافينيت
Grid \ materials separating necessities equipment (1)
گريدها از يك سري نوارهاي سربي كه با آلومينيوم يا پلاستيك فاصله دار شده اند تشكيل شده است. بر حسب فاصله ... گريدها براي جداسازي مواد با اندازه هاي مختلف استفاده مي شود.    
شبكه تجهيزات ملزومات جداسازي مواد
Octyl alcohol (1)
اكتيل الكل با cas no برابر با 111-87-5 و نام مصطلح 1-Octanol; Capryl alcohol تركيبي شيميايي مي باشد ... كه به عنوان ماده اوليه مصرفي در صنايع مختلف كاربرد دارد. لازم بذكر است كه مواد شيميايي با گريد و كاربرد خاص اينجا كد نمي گيرند. http://www.chemindustry.com/chemicals/028018.html    
اكتيل الكل
رکوردهای 1 الي 7 از 7
دفتر مركزي
تهران- تهران- خيابان آفريقا بين جهان كودك و ميرداماد خيابان پديدار پلاك 22.
كد پستي
1518844813
تلفن:
02188770370
دورنگار:
02188776758
info@chimibaft.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved