صنايع پودر شير مشهد
9
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
-
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
03931
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
صنايع پودر شير مشهد
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
محبوبه عسگري حسيني
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
-
تعداد محصولات: 125
تعداد محصولات توليدي: 37
تعداد محصولات وارداتي: 88
کد ملی كالا: 0842210039310001
وارداتی
كلسيم كلريد خلوص 107%-99% پاكت كاغذي 25 kg مرجع عرضه كننده صنايع پودر شير مشهد
Calcium chloride, purity 107%-99%, paper packet, 25 kg, distributor MASHAD MILK POWDER INDUSTRIAL
0842210039310001
رکوردهای 1 الي 1 از 1
كارخانه مركزي
خراسان رضوي- مشهد- شهرك صنعتي طوس فاز يك بلوار صنعت
كد پستي
9189515713
تلفن:
05115413653
دورنگار:
05115413651
hamid.zamanian@danonemulti.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved