صنايع چسب سينا
16
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
اين مجموعه در زمينه توليد چسب فعاليت دارد.
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
03496
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
صنايع چسب سينا
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
سعيد گودرزي
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
اين مجموعه در سال1379تحت شماره 314در تهران به ثبت رسيده است.
تعداد محصولات: 146
تعداد محصولات توليدي: 76
تعداد محصولات وارداتي: 70
  • منيزيم اكسيد منيزيم اكسيد Magnesium oxide
  • سيليكون دي اكسيد سيليكون دي اكسيد Silicon dioxide
  • سيكلو هگزان سيكلو هگزان Cyclohexane
  • دي كلرو متان (متيلن كلرايد) دي كلرو متان (متيلن كلرايد) Dichloromethane \ (methylene chloride)
  • استون استون Acetone
  • رزين فنوليك رزين فنوليك Phenolic resin
  • تتراهيدروفوران تتراهيدروفوران Tetrahydrofuran
  • چسب چوب پلي وينيل استات (غير فعال) چسب چوب پلي وينيل استات (غير فعال) Poly vinyl acetate wood adhesive
  • چسب كاشي و كف پوش و پاركت پلي وينيل استات (غير فعال) چسب كاشي و كف پوش و پاركت پلي وينيل استات (غير فعال) Poly vinyl acetate adhesive for tiles and floorings and parquets
  • چسب موكت استايرن بوتا دي ان رابر (غير فعال) چسب موكت استايرن بوتا دي ان رابر (غير فعال) Styrene butadiene rubber moquette adhesive
گروه كالا:
select
Magnesium oxide (1)
منيزيم اكسيد يا مگنز با فرمول مولكولي MgO وCas:1309-48-4، اكسيدي از فلزات دو ظرفيتي در ظاهر پودري سفيد، ... كم محلول در آب، محلول در اسيد و آمونياك مي باشد كه در صنايع بسياري مانند سراميك، در دارو سازي براي تهيه داروهاي ملين، در رنگ سنجي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند منيزيم پراكسيد، منيزيم اكسيد مواد اوليه دارو و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
منيزيم اكسيد
Silicon dioxide (2)
سيليكون دي اكسيد با نام هاي مترادف سيليكا و كوآرتز، فرمول مولكول SiO2 و Cas:7631-86-9، اكسيدي غير فلزي، ... در ظاهر جامدي پودري به رنگ سفيد، كم محلول در آب و داراي سختي بالا مي باشد كه به فرم هاي متفاوتي مانند شيشه، كريستال، ژل و سيليكاي كولوئيدي تهيه مي شود. اين تركيب در صنايع بسياري مانند در تهيه شيشه پنجره، فيبرهاي نوري، سراميك و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند سيليكون مونواكسيد و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
سيليكون دي اكسيد
Cyclohexane (1)
سيكلو هگزان با فرمول شيميايي C6H12 و cas 110-82-7، از دسته هيدروكربنهاي اشباع حلقوي، مايعي بيرنگ و قابل ... اشتعال بوده و اين تركيب 6 گوشه داراي ساختارهاي فضايي قايقي و صندلي مي باشد. در نفت خام، گازهاي آتشفشاني و دود سيگار يافت مي شود و در مقياس صنعتي، ازواكنش بنزن با هيدروژن توليد مي گردد. سيكلو هگزان به عنوان حلالي غير قطبي براي صنايع شيميايي (مثال: حلال لاك و رزين و رنگ و در لعاب زدن)، به عنوان ماده اوليه جهت توليد اسيد آديپيك و كاپرولاكتوم كه هردو واسطه در توليد نايلون مي باشند،، به عنوان قارچ كش و نيز سوخت كوره و مصارفي ديگر داراي كاربرد است. لازم به ذكر است موادي مانند متيل سيكلو هگزان، دي متيل سيكلو هگزان، مخلوط متيل سيكلو هگزان و دي متيل سيكلو هگزان و ساير مشتقات سيكلو هگزان در اينجا قرار نمي گيرند.    
سيكلو هگزان
Dichloromethane \ (methylene chloride) (2)
دي كلرو متان (DCM) با نام هاي مترادف متيلن كلرايد، متيلن دي كلرايد، سولمتين، ناركوتيل، سولا استين، فرون ... 30 و MDC، فرمول CH2Cl2 و Cas : 75-09-2، مايعي بيرنگ و فرار با بوي شيرين، سرطانزا و با حلاليت جزئي در آب مي باشد. از اين تركيب به عنوان حلال، در صنايع غذايي و پلاستيكي و... استفاده مي گردد. لازم به ذكر است موادي مانند كلرو متان و دي كلرو اتان در اينجا قرار نمي گيرند.    
دي كلرو متان (متيلن كلرايد)
Acetone (1)
استون با نام هاي مترادف بتا كتو پروپان، دي متيل كتون، دي متيل فرمالدهيد، 2- پروپانون و...، فرمول C3H6O ... و Cas: 67-64-1، مايعي بيرنگ و بسيار فرار با بوي مشخص و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از اكسيداسيون ايزوپروپيل بنزن توسط اكسيژن و... تهيه شده و به عنوان حلال براي اكثر الياف مصنوعي، در آزمايشگاه ها، در توليد بطري هاي ساخته شده از استايرن و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند متيل اتيل كتون، پروپانول و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
استون
Phenolic resin (2)
رزين فنوليك، رزين حاصل از واكنش فنول با آلدهيدهاي ساده مانند فرمالدهيد مي باشد.(رزين فنول فرمالدهيد يكي ... از رزين هاي فنوليك مي باشد كه داراي انواع نووالاك و رزول مي باشد). رزين هاي فنوليك در توليد تخته مدار الكتريكي، پوشش ها، چسب و... كاربرد داشته و داراي انواع پودر، مايع و گرانول مي باشد. لازم به ذكر است موادي مانند رزين فنوكسي در اينجا قرار نمي گيرند.    
رزين فنوليك
Tetrahydrofuran (1)
تترا هيدرو فوران (THF) با نام هاي مترادف 1و4- اپوكسي بوتان، بوتيلن اكسايد، اكسا سيكلو پنتان، سيكلو تترا ... متيلن اكسايد، دي اتيلن اكسايد و...، فرمول C4H8O و Cas: 109-99-9، مايعي بي رنگ با بويي مشابه اتر، قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد. اين تركيب از هيدروژنه نمودن فوران و... تهيه شده و به عنوان حلال، در تهيه پليمرها، توليد الياف و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند اتيلن اكسايد، فوران و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
تتراهيدروفوران
Poly vinyl acetate wood adhesive (2)
غيرفعال است*
چسب چوب پلي وينيل استات (غير فعال)
Poly vinyl acetate adhesive for tiles and floorings and parquets (1)
غيرفعال است*
چسب كاشي و كف پوش و پاركت پلي وينيل استات (غير فعال)
Styrene butadiene rubber moquette adhesive (2)
غيرفعال است*
چسب موكت استايرن بوتا دي ان رابر (غير فعال)
رکوردهای 1 الي 10 از 41
دفتر مركزي
تهران- تهران- خيابان بخارست خيابان 6 پلاك 11
كد پستي
1514718311
تلفن:
02188735302
دورنگار:
02188739200
info@sinaadhesive.com
كارخانه
البرز- هشتگرد- شهرك صنعتي فاز 4 خيابان 21 جنوبي
كد پستي
3361654913
تلفن:
02644227002
دورنگار:
02624227003
info@sinaadhesive.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved