صنعتي و بازرگاني صحت
11
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليدوتوزيع محصولات شوينده،بهداشتي وارايشي
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
00310
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
صنعتي و بازرگاني صحت
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
فرهاد نيل فروشان
نوع شركت:
با مسئوليت محدود
تاريخچه
شركت صنعتي و بازرگاني صحت در سال 1355 در تهران تاسيس شد. اين شركت در حال حاضر به عنوان يكي از پيشتازان و نوآوران درصنعت شوينده و يكي از بزرگترين و معتبرترين شركت هاي بخش خصوصي ايران در زمينه توليد محصولات شوينده، بهداشتي و آرايشي مطرح مي باشد. تلاش مديران، متخصصان و كاركنان شركت صنعتي و بازرگاني صحت براي عرضه محصولاتي كه ريشه در طبيعت دارند به كوشش هاي صميمانه اي مبدل شده كه نتايج بسيار با ارزشي را در پي داشته است. نگاهي به آينده در شركت صنعتي و بازرگاني صحّت برنامه ‌ريزي و تحقيق درخصوص توليدات آتي به عهده بخش تحقيق و توسعه است. نيازهاي مصرف كنندگان توسط بخش بازاريابي با روش‌هاي علمي بازاريابي، مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفته و به بخش تحقيق و توسعه ارجاع مي شود تا اين بخش، تحقيقات علمي و پژوهشي خود را در اين خصوص آغازكند. در نهايت اين تحقيقات به توليد محصولات جديدي كه با ويژگي‌هاي مصرف‌‌ كننده سازگارتر است منجر خواهد شد.
تعداد محصولات: 1676
تعداد محصولات توليدي: 1639
تعداد محصولات وارداتي: 37
کد ملی كالا: 2161240003100011
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه پرتقال و بلوبري بطري پلي اتيلني 500 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر ... صحت    
Dish washing liquid, with orange and blueberry scent, polyethylene bottle, 500 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100011
کد ملی كالا: 2161240003100012
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه پرتقال و بلوبري بطري پلي اتيلني 750 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر ... صحت    
Dish washing liquid, with orange and blueberry scent, polyethylene bottle, 750 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100012
کد ملی كالا: 2161240003100013
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه پرتقال و بلوبري بطري پلي اتيلني 1000 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر ... صحت    
Dish washing liquid, with orange and blueberry scent, polyethylene bottle, 1000 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100013
کد ملی كالا: 2161240003100014
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه پرتقال و بلوبري بطري پلي پروپيلني 4000 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو ... سدر صحت    
Dish washing liquid, with orange and blueberry scent, polypropylene bottle, 4000 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100014
کد ملی كالا: 2161240003100015
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه پرتقال و بلوبري بطري پلي اتيلني 10000 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر ... صحت    
Dish washing liquid, with orange and blueberry scent, polyethylene bottle, 10000 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100015
کد ملی كالا: 2161240003100016
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه پرتقال و بلوبري بطري پلي اتيلني 20000 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر ... صحت    
Dish washing liquid, with orange and blueberry scent, polyethylene bottle, 20000 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100016
کد ملی كالا: 2161240003100017
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه موز و سيب بطري پلي اتيلني 500 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر صحت
Dish washing liquid, with banana and apple scent, polyethylene bottle, 500 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100017
کد ملی كالا: 2161240003100018
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه موز و سيب بطري پلي اتيلني 750 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر صحت
Dish washing liquid, with banana and apple scent, polyethylene bottle, 750 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100018
کد ملی كالا: 2161240003100019
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه موز و سيب بطري پلي اتيلني 1000 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر صحت
Dish washing liquid, with banana and apple scent, polyethylene bottle, 1000 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100019
کد ملی كالا: 2161240003100020
ساخت ایران
مايع ظرفشويي با رايحه موز و سيب بطري پلي پروپيلني 4000 ml نام تجارتي صحت مرجع عرضه كننده شامپو سدر صحت
Dish washing liquid, with banana and apple scent, polypropylene bottle, 4000 ml, brand SEHAT, distributor ... SHAMPOO CEDR SEHAT Co.    
2161240003100020
دفتر فروش مركزي
تهران- تهران- خيابان خواجه عبدالله انصاري كوچه زادمهر ( 14 ) شماره 9.
كد پستي
1658844411
تلفن:
02177790906
دورنگار:
02122864243
info@sehat.ir
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved