در حال دريافت اطلاعات...
سیستم تعاملات

برخي سيستم‌هاي عملّياتي كشور مثل سيستم تداركات الكترونيكي دولت كه تداركات سازمان‌هاي دولتي را مديريت مي‌كند يا سيستم‌هاي مشابه نياز به يك مرجع اطلاعاتي جامع از كالاها دارند تا هزینه‌های تدارکات حداقل و اثربخشی فرایندهای خرید حداکثر شود. این سیستم‌ها براي اثربخشی به آخرين اطلاعات پايه اقلام در گردش در زنجيره‌های تأمین نياز دارند. هم‌چنین مديريت شبكه توزيع كشور به دسترسي دائم به آخرين اطلاعات زنجيره نياز دارد. ساختار اين سيستم‌ها به گونه‌اي است كه باید پيوسته از اطلاعات و تغييرات اطلاعات آگاه باشند يا حتي دقيقاً از قالب‌هاي اطلاعاتي ايران‌كد استفاده كنند. ايران‌كد براي پاسخگويي به اين نيازها، سيستم‌های تعاملّي ايران‌كد را متناسب با نياز سيستم‌های در تعامل طراحی مي‌كند. در حال حاضر ايران‌كد سرويس‌دهي به سيستم تعاملی تداركات الكترونيكي دولت و هم‌چنين مديريت اطلاع‌رساني مجوزهاي كالا (مجوز استاندارد ملّي) را بر عهده دارد.

سيستم مديريت تعاملات با فراهم آوردن بستر تبادل اطلاعات میان ایران‌کد، سازمان ملّی استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان توسعه تجارت، به جهت ايجاد ساز وكار لازم براي مديريت و نظارت بر ورود كالاهای مشمول استاندارد به كشور و جلوگيري از واردات كالاهاي بي‌كيفيت از ابتدای سال 1390 راه‌اندازی شده است. این سیستم طی تفاهم‌نامه‌ای بین ایران‌کد، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان توسعه تجارت، از تاريخ 1/4/90 اجرايي شده است. اهداف این سیستم به شرح زیر است:

  • اعمال فرآيند‌هاي سيستمي در ثبت، شناسايي و صدور مجوز‌هاي واردات اقلام تامين‌كنندگان‌
  • اعمال نظارت بر ورود كالا در راستاي جلوگيري از واردات كالا‌هاي غير كيفي
  • ايجاد بستر مناسب براي اعمال سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كنترل و نظارت بر واردات كالا
  • ايجاد تعادل داد و ستد اطلاعاتي عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان و كليه متوليان زنجيره صنعت و تجارت

در این سیستم، ایران‌کد وظیفه به عضویت درآوردن متقاضی واردات کالای مشمول استاندارد و دریافت و استاندارد کردن اطلاعات کالا را بر عهده دارد. ایران‌کد با استاندارد کردن اطلاعات و فراهم نمودن بستر اطلاعاتی و ارتباطی میان سه سازمان در قالب وب-سرویس، یک درگاه خدماتی در سایت تعاملی به آدرس www.taamoli.ir ارائه کرده که امکان ارائه خدمات یک‌پارچه به بازرگانان متقاضی واردات کالاهای مشمول واردات را فراهم می‌کند.

حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید