در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6آذين سيستم هوشمندالبرز*
7مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
8تعاوني تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يكبوشهر**
9تحليل سيستم غربتهران*
10سخا روشتهران*
11فراز بوستان دانشتهرانX
12تجارت فرا داده كوشاتهران*
13پردازشگران نوانديشتهران*
14بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
15اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
16مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
17رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
18فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
19فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
20ارقام رايانه زنگانزنجان*
21تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
22ارتباط گستر همراهانفارس*
23فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
24گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
25موسسه آموزش علوم بازرگاني استان قمقم**
26فرداد مهام ويداكردستان*
27تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
28انديشه نگار غربكرمانشاه*
29پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
30درفش كاويان غرب گلستانگلستان
31سيب سامانه رشتگيلان*
32توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزليگيلان**
33صدرا علوم بندر عباسهرمزگان**
34عصر رايانه بندرهرمزگان*
35رايانه كاران همدانهمدان*
36يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید