در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
7آذين سيستم هوشمندالبرز*
8تعاوني تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يكبوشهر**
9پردازشگران نوانديشتهران*
10تحليل سيستم غربتهران*
11تجارت فرا داده كوشاتهران*
12مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
13فراز بوستان دانشتهرانX
14بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
15سخا روشتهران*
16بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
17اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
18مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
19رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
20فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
21فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
22ارقام رايانه زنگانزنجان*
23تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
24ارتباط گستر همراهانفارس*
25فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
26گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
27فرداد مهام ويداكردستان*
28تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
29آموزش علوم اقتصادي و بازرگاني كرمانكرمان**
30انديشه نگار غربكرمانشاه*
31پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
32درفش كاويان غرب گلستانگلستان
33سيب سامانه رشتگيلان*
34عصر رايانه بندرهرمزگان*
35رايانه كاران همدانهمدان*
36يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید