در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5آذين سيستم هوشمندالبرز*
6مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
7سخا روشتهران*
8توسعه فناوري ايده ماندگارتهران*
9بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
10پردازشگران نوانديشتهران*
11مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
12فراز بوستان دانشتهرانX
13تجارت فرا داده كوشاتهران*
14تحليل سيستم غربتهران*
15بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
16اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
17مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
18رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
19فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
20فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
21ارقام رايانه زنگانزنجان*
22سامان رايان سمنانسمنانX
23تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
24ارتباط گستر همراهانفارس*
25فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
26گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
27فرداد مهام ويداكردستان*
28تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
29پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
30انديشه نگار غربكرمانشاه*
31درفش كاويان غرب گلستانگلستان
32سيب سامانه رشتگيلان*
33عصر رايانه بندرهرمزگان*
34رايانه كاران همدانهمدان*
35يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید