در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
7آذين سيستم هوشمندالبرز*
8تعاوني تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يكبوشهر**
9پردازشگران نوانديشتهران*
10مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
11توسعه فناوري ايده ماندگارتهران*
12سخا روشتهران*
13تجارت فرا داده كوشاتهران*
14فراز بوستان دانشتهرانX
15تحليل سيستم غربتهران*
16بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
17بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
18مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
19اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
20رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
21فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
22فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
23ارقام رايانه زنگانزنجان*
24سامان رايان سمنانسمنانX
25تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
26ارتباط گستر همراهانفارس*
27فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
28موسسه آموزش علوم بازرگاني استان قمقم**
29گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
30فرداد مهام ويداكردستان*
31تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
32انديشه نگار غربكرمانشاه*
33پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
34درفش كاويان غرب گلستانگلستان
35سيب سامانه رشتگيلان*
36توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزليگيلان**
37عصر رايانه بندرهرمزگان*
38صدرا علوم بندر عباسهرمزگان**
39رايانه كاران همدانهمدان*
40يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید