در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
7آذين سيستم هوشمندالبرز*
8تعاوني تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يكبوشهر**
9سخا روشتهران*
10تجارت فرا داده كوشاتهران*
11مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
12تحليل سيستم غربتهران*
13فراز بوستان دانشتهرانX
14پردازشگران نوانديشتهران*
15بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
16بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
17اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
18مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
19رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
20فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
21فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
22ارقام رايانه زنگانزنجان*
23تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
24ارتباط گستر همراهانفارس*
25فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
26گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
27موسسه آموزش علوم بازرگاني استان قمقم**
28فرداد مهام ويداكردستان*
29تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
30آموزش علوم اقتصادي و بازرگاني كرمانكرمان**
31پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
32انديشه نگار غربكرمانشاه*
33درفش كاويان غرب گلستانگلستان
34توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزليگيلان**
35سيب سامانه رشتگيلان*
36صدرا علوم بندر عباسهرمزگان**
37عصر رايانه بندرهرمزگان*
38رايانه كاران همدانهمدان*
39يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید